no

Tjenester

INHUS Engineering

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
  • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
  • Rådgivning
  • Besiktigelse av bygninger
  • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
  • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
  • Rådgivning
  • Besiktigelse av bygninger
  • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter