no

INHUS Group

Selskaper i INHUS Group jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i Litauen og i Norden og oppfyller internasjonale sikkerhets-, kvalitets-, miljø- og andre krav.
Gruppen består av:
INHUS UAB
INHUS AB
INHUS AS
INHUS Engineering UAB
INHUS Prefab UAB
INHUS Construction UAB

Selskaper i gruppen gjennomfører alle prosjekter på bakgrunn av BIM (bygningsinformasjonsmodellen), forbedrer stadig prosesser ved å bruke Lean-metoder og tilbyr kunder en forenklet prosess for gjennomføring av prosjekter fordi de påtar seg alt ansvar for prosjektering og produksjon av bygningskonstruksjoner, logistikkløsninger og konstruksjonsmontering.
På grunn av ansvar overfor kunden, de ansatte og samfunnet føler selskapene seg forpliktet til å investere stadig i den nyeste teknologien og kompetanseheving. Selskaper i INHUS Group utvikler nye løsninger i samarbeid med forskere fra Vilnius Gediminas tekniske universitet og Kaunas teknologiske universitet, arkitekter, prosjekterende og entreprenører.

Har du spørsmål?

group@inhus.eu

T. +370 700 80000