no

Om oss INHUS Engineering

INHUS Engineering-teamet forener mer enn 100 profesjonelle ingeniører og konstruktører og er en av de største innen konstruksjons prosjektering i de Baltiske stater.

Vi tilbyr tjenester både for litauiske, og skandinaviske kunder. Vi har lang erfaring og god kunnskap om konstruerings normer, nasjonale standarder, konstrueringstradisjoner og andre krav i disse landene.

Vi prosjekterer konstruksjoner ved hjelp av 3D-beregnings- og modelleringsprogrammer slik som Tekla Structures, SOFiSTiK, Dlubal, MIDAS, GEO5 og andre. Våre spesialister kontinuerlig øker sine kompetanser og er interessert i anvendelsen av de mest avanserte konstrueringsteknologier. INHUS Engineering hele tiden investerer i økning av teamets kapasitet.

I løpet av de siste årene har aktivitetene våre blitt evaluert i både litauiske og utenlandske konkurranser. Vi er prisvinnere av «Litauisk BIM prosjekter», vi er også glade for seirer på de internasjonale arrangementer som «Open BIM Awards» og «Tekla BIM Awards», derfor er vi godt anerkjent i BIM-verden.

Our mission, vision, values.

Vi gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper. Vi ser på hvert prosjekt på en kompleks måte for å gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Les mer INHUS

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Les mer INHUS Prefab

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Les mer INHUS Construction